POSTADRESSE
Brann & Sikkerhets Service AS
Postboks 1096 Hillevåg
4095 Stavanger

KONTAKT
Telefon: 51 58 34 11
Telefaks: 51 58 23 99
E-post: bss@bss-as.no